شیشه های شیر ، یکی از پرمصرفترین ملزومات کودک در بین مادران است. شیشه شیر های پیرکس ، یکی از پرمصرفترین شیشه های شیر در بین مادران است. این دسته از شیشه شیر ها ، به آسانی تمیز و استرلیزه می شوند ، و دمای داخل خود را به خوبی حفظ می کنند. وی کر ، طرح های متفاوتی از شیشه شیرهای پیرکس را روانه بازار کرده است.

شیشه های شیر ، یکی از پرمصرفترین ملزومات کودک در بین مادران است. شیشه شیر  پروپلینی (شیشه شیر PP) ، بخش عمده ای از تغذیه کودکان را شامل می شود. بهتر است در انتخاب شیشه شیر نوزاد خود دقت کنید . در صورتی که کودک هم از شیر مادر و هم از شیشه شیر تغذیه می کند، باید اطمینان حاصل کنید که سرشیشه انتخابی مناسب چنین کودکی باشد. شیشه شیرهای پروپلین وی کر عاری از BPA هستند . پس با اطمینان می توانید از آنها استفاده کنید.

شیشه شیر و لیوان وی کر

شروع استفاده از لیوان به معنی استقلال کودک است . کودکانی که می توانند به تنهایی از لیوان استفاده کنند ، یعنی دوره استقلال خود را می گذرانند . وی کر با در اختیار گذاشتن انواع لیوان کودک ، شما را در طی کردن این پروسه یاری می کند . هر نوع لیوان برای کاربرد جداگانه ای تهیه شده است.

لیوان کودک وی کر

شکل و اندازه سرشیشه و مواد به کار رفته در شیشه شیر متفاوت است و اندازه و سرعت جریان آن بستگی به سبک مکیدن کودک دارد پس مهم است که امتحان کنید. اندازه سوراخ نشان می‌دهد که جریان شیر به سرعت یا به آهستگی است.

سر شیشه وی کر