دندان درآوردن می تواند زمان پر از چالشی برای کودک باشد. کودک معمولا این زمان را صرف بردن اجسام به داخل دهان خود و تسکین خارش لثه ها می کند. بنابراین ، دندانگیر ها می توانند یکی از ابزار مهم برای کاهش خارش لثه های کودک خواهند بود.

دندانگیر مایع دوکاره وی کر

دندان درآوردن می تواند زمان پر از چالشی برای کودک باشد. کودک معمولا این زمان را صرف بردن اجسام به داخل دهان خود و تسکین خارش لثه ها می کند. بنابراین ، دندانگیر ها می توانند یکی از ابزار مهم برای کاهش خارش لثه های کودک خواهند بود.

دندانگیر وی کر

در ساعت ها و روزهای اولیه تولد نوزاد ، و حتی شاید تا دوسالگی ، تب و علائم افزایش دمای بدن کودک می تواند نشانه خوبی نباشد . بهتر است در این سنین دمای بدن کودک را با تب سنج های مخصوص کودک چک نمایید .

زنجیر پستانک ، با اتصال به لباس کودک باعث می شود که پستانک در صورت رها شدن از دهان کودک به زمین نیفتد و تمیز بماند . در زنجیر پستانک های وی کر، اتصالات پارچه ای و عدم وجود فلز ، باعث می شود که بند به بدن کودک حساسیت ندهد  و در صورت ورود به دهان کودک برایش مضر نباشد.

زنجیر پستانک وی کر